Chân đi càng xa
tim ta càng gần

Du lịch hằng năm cùng nhau là hoạt động mà gia đình tôi luôn cố gắng duy trì. Nhờ LiV Resorts, những kỷ niệm mới mẻ qua mỗi chuyến đi là điều mà các thành viên gia đình đều trân quý.