LiV Vacation Club Hội An

Lưu trú

CĂN HỘ LOẠI A

Diện tích: 63m2

Tiền sảnh 6m2

Phòng khách 14m2

Phòng ăn 7m2

Bếp 5m2

Phòng ngủ 15m2

WC 6m2

Sân hiên 6m2

Lưu trú

CĂN HỘ LOẠI B

Diện tích: 72m2

Tiền sảnh 3m2

Phòng khách 9m2

Phòng ăn 6m2

Bếp 5m2

Phòng ngủ 1 10m2

Phòng ngủ chính 19m2

WC 1 6m2

WC 2 6m2

Sân hiên 8m2

Lưu trú

CĂN HỘ LOẠI C

Diện tích: 135m2

Tiền sảnh 10m2

Phòng khách 24m2

Phòng ăn 9m2

Bếp 11m2

Phòng ngủ 1 16m2

Phòng ngủ 2 16m2

Phòng ngủ chính 19m2

WC 1 7m2

WC 2 7m2

Sân hiên 16m2